HVIS MAN FINDER SÆLER PÅ STRANDEN

LAD DYRET LIGGE, og kontakt
NATURSTYRELSEN
eller
FISKERI- & SØFARTSMUSEET
76 12 20 00

STRANDFOGED JUBILARER

Foreningen af strandfogeder langs den Jyske Vestkyst ønsker tillykke med jubilæet og tak for lang og tro tjeneste.

STRANDINGSAUKTIONER

 

BLEV ET TILLØBSSTYKKE

 

STRANDFOGEDEN

Hvad laver en Strandfoged?

FIND STRANDFOGEDEN

Se hvem der er Strandfoged ud fra Redningsnummeret på stranden

STRANDFOGEDER LANGS DEN JYSKE VESTKYST

Strandfogeder langs den jyske vestkyst organisation

Det er Folketinget, der vedtager lovene og dermed sætter rammerne for Strandfogeders arbejde.
Strandfogeden hører til under Politiet, og er dermed også justitsministerens ansvars­område.

Find os på Facebook

Sponsor af Strandfogeder langs den jyske vestkyst organisation