HAVPATTEDYR

To hjemmehø­rende havpattedyr.

Overalt langs den jyske vestkyst kan man se Nordsø regionens to hjemmehø­rende havpattedyr. Den spættede sæl og marsvinet. Den spættede sæl har yngle­områder i Vadehavet og i Limfjorden og træffes derfor oftest her.

 

Marsvinet forekommer almindeligt i Nordsøområdet, hvor det typisk færdes i småflokke på jagt efter fisk, især sild. makrel og torsk Det er den eneste hval, der yngler i Danmark, men det er slet ik­ke den eneste hval, der svømmer rundt i Nordsøen og Skagerrak.

I tidens løb har der været et ganske stort antal hvalstrandinger langs vestkysten, og de vidner om, at meget større hvaler end det 180 cm lange marsvin bruger Nordsøområdet som spisekammer.

Man har bl.a. fundet kaskelothval, hvidhval, næb­hval, spækhugger, vågehval, døgling, pukkelhval og blåhval langs Jyllands vestkyst, og undertiden er der tale om meget omfattende strandinger.

I 1996 strandede der således 16 kaskelothvaler på Rømø, og allerede året efter i 1997 strandede yderligere 13 kaskelotter på øen. Senest strandede der en 15 m lang finhval på stranden ved Blokhus.