HAVPATTEDYR

Havpattedyr langs den jyske vestkyst

Havpattedyr er en samlet betegnelse for pattedyr, der tilbringer det meste af livet i havet. De enkelte af havpattedyr / -grupper nedstammer fra forskellige landpattedyr og er ikke i nærmere familie med hinanden da de gennem tiden har foretaget en række tilpasninger til livet i havet. Hvalerne er f.eks. tæt beslægtet med de parrettåede hovdyr (klovdyr, latin: Artiodactyla), måske tættest med flodhestene. Sælerne nedstammer derimod fra landlevende rovdyr.

Langs den jyske vestkyst kan man se hvaler og sæler, der lever i havet omkring Danmark.

Sæler

 • Spættet sæl
  • Almindelig i Nordsøen og indre farvande
 • Gråsæl
  • Almindelig i Nordsøen og indre farvande

Hvaler

 • Marsvin
  • Almindelig i Nordsøen og indre farvande.
 • Hvidnæse
  • Ses jævnligt i indre farvande
 • Spækhugger
  • Almindelig i Nordsøen, tilfældig i indre farvande.
 • Vågehval
  • Almindelig i Nordsøen, tilfældig i indre farvande

Livet i havet

Havpattedyrene lever mange forskellige steder i havet. Nogle færdes i det kystnære hav, hvor tidevandets rytme præger deres liv, mens andre opholder sig i de åbne, dybe oceaner.

Sæler og hvaler har i forskellig grad tilpasset sig til livet i vand. Sælerne går på land for at hvile, skifte pels og føde deres unger. De har derfor bevaret mange af landpattedyrenes træk.

Sæler bruger f.eks. syns- og følesansen meget, mens hvalerne derimod er perfekte havpattedyr, der er helt uafhængige af land og de vil da også dø hvis de er uden for vandet i længere tid.

Hvalerne har mistet lugtesansen. Høresansen er hos hvalerne blevet hovedsansen. Ved hjælp af lyde kan de kommunikere, navigere og søge føde.

Sæler og hvaler i fødekæden

Sæler og hvaler ligger øverst i havets fødekæder da de æder andre dyr.

 • Sæler og tandhvaler æder ofte fisk.
 • Spækhuggeren æder herudover også sæler og delfiner, og den kan desuden angribe store hvaler.
 • Bardehvaler æder mest lyskrebs og små stimefisk.

Andre gæstearter

Man kan imidlertid også være heldig at se andre arter der gæster den danske vestkyst. Disse gæstearter er hvaler, der i perioder forekommer i vores farvande. Til tider kan de være mere hyppige end selv spækhugger og vågehval. Siden 2003 er finhvalen blevet observeret adskillige steder langs den jyske kyst. Der strandede f.eks. i 2016 en 17,4 meter lang finhval ved Blokhus.

En anden gæsteart er den almindelige delfin, der er konstateret i vores farvande siden 2000. Den er set i mindre flokke i stort set samtlige dele af de indre danske farvande, men også i Nordsøen.

Af andre sæler der er blevet set i Danmark kan nævnes.

 • Grønlandssælen der er en arktisk art, og siden 1987 er blevet konstateret flere gange i Danmark.
 • Klapmydsen der er en stor arktisk sæl, og siden 1978 er konstateret tre gange i Danmark.
 • Ringsælen der er en lille sæl, og på pelsen godt kan minde om en spættet sæl. Den er dog ikke registreret i Danmark i flere årtier.
 • Hvalrossen som også flere gange har gæstet Danmark.