STRANDFOGEDERNE BEVARES

JustitiaDer har været arbejdet meget med at bevare strandfogederne. Repræsentanter fra politiet og strandfogederne har arbejdet med argumenter for bevarelsen, og sendt dem til Justitsministeren.

Foreningen af Strandfogeder har haft møde med ministeriet; der er optaget artikler i aviser om emnet, og fremhævet vigtigheden af bevarelsen på TV, så argumenterne har været mange.

Alligevel har der været kræfter i gang med nedlæggelse i forbindelse med politireformen.

Tidligere Justitsminister Lene Espersen, opgav i den forbindelse at nedlægge ordningen med strandfogeder.

Argumenter for bevarelse

De mest tungtvejende argumenter for bevarelse af strandfogederne er:

  • Ingen kan tilse strandene bedre en Strandfogeden da alle bor ved stranden, og samtidig er på stranden hver dag
  • Strandfogeden kender stranden, klitrækkerne og kysten bedst genne flere års erfaring
  • Strandfogeden står altid til rådighed på stranden overfor politiet
  • Strandfogeden indsamler værdifuldt strandingsgods, registrerer det og sælger det på auktion for staten
  • Strandfogeden er en billig kystsikring, da det kun koster staten ca. 1 million om året minus salg af strandingsgods
  • Strandfogeden er en flok idealister, uden skelen til lønnen, og vogter sit strandlen med glæde og stolthe

Justitsministeren

Tidligere Justitsminister Lene Espersen erkendte at strandfogederne er til stor nytte for kystsikringen, og så kender hun til Strandfogeder i forvejen – hun er jo fra Hirtshals.