AFLEJRINGER

Aflejringer

Med al den strømaktivitet der er i havet, bliver der konstant flyttet rundt på de materialer, der ligger på havbunden. De mindste slam- og lerpartikler hvirvles let op og flyttes gennem vandet med selv den svageste strøm. Aflejringerne, eller ophobningen, af disse materialer af ensartede mineralske eller organiske partikler kaldes også for bundsedimenter.

Transporten af havbundens materialer sker ikke kun ved hjælp af tidevandsstrømme der er også andre strømsystemer i funktion, og det vigtigste af dem er bølgestrømmene. Som regel løber bølger skråt ind mod land – og hver gang vandet fra en bølge skyller ud i havet igen, fanges det af den næste bølge, som atter fører vandet skråt ind mod land. Dermed har havvandet en kontinuerlig bevægelse, som overordnet strømmer parallelt med kysten.

Når bølgerne slår mod strande og klitter – især på fremspringende steder – tager de en lille bid af landjorden med sig tilbage i havet. Store mængder ler, sand og grus opsluges på denne måde af havet, og disse materialer, og alle de bundsedimenter, som bølgerne hvirvler op fra havbunden, føres med kyststrømmene på langs af kysten. Samtidig er det sådan, at hver gang en bølge slår mod stranden, kaster den noget af det materiale, den bærer i sig, op på stranden. Her fanges sandet af vinden og fyger sammen til klitter.

Der er to bølgestrømme, som løber parallelt med den jyske vestkyst; den ene løber mod syd, og den anden løber mod nord. Begge strømme begynder ved Lodbjerg lidt nord for Limfjordens udløb i havet, og begge fører enorme mængder af bundsedimenter med sig langs med kysten. F.eks. er der en årlig transport gennem Tannisbugten op mod Skagens Gren på en million m3 sand og grus.

Bundsedimenterne aflejres på havbunden et andet sted hvor der er roligt. F.eks. ved Skagen hvor der er læ af Grenen. Der har gjort Skagens Odde til en af verdens største odder. De fineste materialer fortsætter dog længere ud i Skagerrak, hvor de til slut sedimenteres i Norske Rende på flere hundrede meters dybde. På samme måde som bundsedimenterne, der transporteres mod syd fra Lodbjerg, til slut vil sedimenteres i Vadehavet.