STRANDINGSGODS, MIDT- & VESTJYLLAND

Strandauktion

Strandfogeder Midt- og Vestjylland

Ejer ukendt

Bjærgeløn, Strandauktion

181 rummeter drivtømmer, januar 2012

Strandfoged Poul Erik Kaagaard

|

181 rummeter drivtømme

Ejer Britisk coaster

Bjærgeløn Strandauktion