FORENINGEN AF STRANDFOGEDER LANGS DEN JYSKE VESTKYST

Strandfogederne er organiseret i Foreningen af strandfogeder langs den jyske vestkyst, der er opdelt i de syv gamle politikredse.

En strandfoged er ansat af politiet i den politikreds hvor Strandfogeden har sit strandlen. Et strandlen er det område af stranden som Strandfogeden skal holde tilsyn med.

Der er i dag 125 strandfogeder, fordelt på ca. 300 km kyststrækning, fra Skallingen i syd (Esbjerg), op over Skagen til Frederikshavn, opdelt i de syv gamle politikredse der i dag udgør tre politiregioner. Strandlenenes længder er meget forskellige lige fra ca. 2 km til 12-15 km.

Foreningen

Foreningen af Strandfogeder langs den jyske vestkyst består af to strandfoged repræsentanter fra hver politikreds, samt politimesteren fra de nye politiregioner.

Hvert år afholdes repræsentantskabsmøde i september måned, hvor politiet fra politiregionerne, sammen med strandfogederne deltager. Repræsentantskabsmøderne går på skift mellem politiregionerne hvert år.

Bestyrelsen består foruden formand, næstformand, kasser og konsulent, også af seks lokalformænd. Samt tre representanter fra politiet. Repræsentantskabet består, foruden bestyrelsen, af otte strandfogeder.

Strandfogedens ansvar

En strandfoged er ansvarlig for det strandlen han har fået tildelt og har pligt til at bjærge værdier, anmelde usædvanlige hændelser til pågældende myndighed og i øvrigt stå til rådighed for politiet, hvor det påkræves. En strandfoged har ligeledes pligt til at føre protokol over bjærget gods, indrapportere til politiet, arrangere og gennemføre forstrands auktioner efter behov.

Den primære opgave for en strandfoged er tilsyn med stranden, bjergning af strandingsgods der har værdi, f. eks tømmer, tøj, surfbrædder og andet vraggods.

Den sekundære opgave er rapportering af hærværk på skilte og andet, olieforurening af strand, sæler og fugle.