HAVET

Vesterhavet

Ordet Vesterhavet er almindelig brugt i Danmark, og forstået af de fleste som havet vest for Jylland. Dermed kan det opfattes som en samlebetegnelse for Nordsøen inklusiv Vadehavet og den vestlige del af Skagerrak, og er dermed på en vis måde et dækkende fællesnavn for det hav, der ligger ud for den jyske vestkyst.

Nordsøen

Nordsøen er havet mellem Jylland og Storbritannien. Det er ca. 575.000 km2 eller 13-14 gange Danmarks land areal.

Nordsøen indeholder 54.000 km3 vand, og det er så meget, at det kan dække hele Danmark med en 1.250 m høj vandsøjle. Alligevel regnes Nordsøen som et lavvandet havområde sammen lignet med verdenshavene; gennemsnitsdybden er under hundrede meter – lavest i den sydlige og centrale del, og størst mod nord. Særlig lavvandet er Vadehavet – den del af Nordsøen, der ligger ud for Sønderjylland, Tyskland og Holland.

Skagerrak

Skagerrak er forbindelseshavet – sundet, om man vil – mellem Nordsøen og Kattegat. I praksis betyder det, at landområderne langs Jammerbugten og Tannisbugten – det vil sige fra Hanstholm til Grenen på Skagen – defineres som ”Skagerraklyst.”

I modsætning til Nordsøen er Skagerrak dyb. Bunden af Norske Rende, der løber parallelt med norskekysten som en 50 km bred, bueformet dal på havbunden, ligger visse steder mere end 700 m under havoverfladen. På grund af denne dybdeforskel har dele af Skagerrak et noget andet dyre- og planteliv end Nordsøen, men alligevel kan Skagerrak betragtes som en østlig udløber af Nordsøen.