REPRÆSENTANTSKABSMØDER

Repræsentantskabsmøde, september 2017

Det årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt lørdag den 23. september i Syd og Sønderjyllands Politikreds.
Mødet blev indledt med en guidet tur på Tirpitz Museet, herefter var der forkost og repræsentantskabsmøde på Ho Kro.

Dagen var præget af højt humør og god stemning, med fokus på strandfogedernes arbejde langs den Jyske Vestkyst.

Formand Jens Nicolai Vejlgaard aflagde beretning. Formanden nævnte bl.a. i sin beretning, om strandfogedernes mange funktioner, som f.eks. patruljering ved havet, politiets forlængede arm ved havet, når turister ringer om fundne strandingsgods osv.

Formandens beretning udsendes til alle Strandfogeder af de respektive politikredse sammen med referatet af repræsentantskabsmødet.