REPRÆSENTANTSKABSMØDER

Repræsentantskabsmøde, september 2019

Dette års repræsentantskabsmøde blev afholdt lørdag den 14. september i Nordjyllands Politikreds.

Mødet blev denne gang afholdt på Springeren Maritimt Oplevelsescenter i Aalborg, og blev indledt med en guidet tur af oplevelsescentrets spændende udstillinger om Aalborg Havn, Modelhallen, Værfthallen, Søværnet og Farvandsvæsenet. Herefter var der frokost og inden repræsentantskabsmødet begyndte, var der en guidet tur i Ubåden Springeren.

Dagen var præget af god stemning og højt humør, med fokus på strandfogedernes arbejde langs den Jyske Vestkyst.

På repræsentantskabsmødet aflagde formand Jens Nicolai Vejlgaard beretning. Formanden nævnte bl.a. i sin beretning om den meget succesfulde strandauktion der var blevet afholdt i Midt- og Vestjylland. Samt henvendelsen fra de Aabergske strandfogeder vedr. ansøgning om optagelse i Foreningen af Strandfogeder langs den Jyske Vestkyst.

Formandens beretning udsendes til alle Strandfogeder af de respektive politikredse sammen med referat af repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabsmøde, september 2018

I anledning af Foreningen af strandfogeder langs den Jyske Vestkyst har 100 års jubilæum i 2018 var alle strandfogeder inviteret til en festlig fejring af jubilæet på Strandingsmuseet St. George i Thorsminde.

Jubilæet begyndte med velkomst af Politidirektøren for Midt og Vestjyllands Politi, Jens Kaasgaard der understregede, at selv om foreningen nu er 100 år så har strandfogeden fortsat stor værdi for politiet.

Herefter holdt Justitsminister Søren Pape Poulsen en jubilæumstale for Foreningen af strandfogeder, og ønskede et stort tillykke med de 100 år, og en tak for det vigtige arbejde strandfogeden yder. Samt et håb om Foreningen af strandfogeder langs den Jyske Vestkyst også består om 200 år.

Repræsentantskabsmøde, september 2017

Det årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt lørdag den 23. september i Syd og Sønderjyllands Politikreds.
Mødet blev indledt med en guidet tur på Tirpitz Museet, herefter var der forkost og repræsentantskabsmøde på Ho Kro.

Dagen var præget af højt humør og god stemning, med fokus på strandfogedernes arbejde langs den Jyske Vestkyst.

Formand Jens Nicolai Vejlgaard aflagde beretning. Formanden nævnte bl.a. i sin beretning, om strandfogedernes mange funktioner, som f.eks. patruljering ved havet, politiets forlængede arm ved havet, når turister ringer om fundne strandingsgods osv.

Formandens beretning udsendes til alle Strandfogeder af de respektive politikredse sammen med referatet af repræsentantskabsmødet.