KYSTEN

Stranden

Gennem tusindvis af år har kysterne ændret sig. Vejr og vind, strøm, og landets langsomme forandringer har gjort, at strandene ser ud som de gør i dag. Når vi tænker på en strand er det næsten altid en badestrand med masser af fint sand, der fortsætter langt ud i vandet. Bagved ligger klitterne med de varme gryder og marehalm, der giver læ, når vi daser i solen.

 

Men det er bare en af mange slags strande. Ved vadehavet, der dækker store dele af Nordeuropa er strandene næsten tørlagt, når det er lavvande, og det er faktisk muligt at gå på den lerede havbund, indtil indtil det blive højvande igen.

Andre strande kan være fyldt med sten og grus, som isen har efterladt for tusinder af år siden. Nogen strande har høje klinter af kridt, sand eller ler.

Det er i virkeligheden gammel havbund der har hævet sig da isen forsvandt efter istiden.

Det er ikke kun naturen, men også mennesker der har givet strandende deres udseende. Ved opdyrkning af jorden blev træerne fældet. Manglen på træernes rødder medførte løsere jord, der ikke kunne holde på vandet. Den tørre jords mindre partikler kunne derfor føres med vinden længere ind i landet og danne klitter, og derved skabtes strandende som vi oplever i dag.

Annonce

advertisement