FUGLE

Havfugle

Både i de kystnære havområdet og i hav­områderne langt fra land spiller fugle en vigtig rolle som aktør i havets fauna.

 

Langs kysten kan f.eks. dykænder og skarver nå ned til havbunden, hvor de æder krebsdyr, muslinger og andre bunddyr, og for skarvernes vedkommende også fisk. Langt til havs bliver dybden for stor til, at fuglene kan nå bunden, og der spiller de kun en rolle i de allerøver­ste vandlag, hvor en del styrtdykkere som f.eks. Terner og Suler kan fange pelagiske stimefisk som f.eks. sild.

Uden for yngletiden vil man desuden kunne opleve et meget stort antal fugle­arter, som trækker langs den jyske vest­kyst og provianterer undervejs. Man kan også mere eller mindre regelmæssigt opleve stormdrevne hav- og fjernkys fugle fra Nordatlanten. Det drejer sig typisk om arter som dværgmåge, hvid-vinget måge, sabinemage, gråmåge, al­mindelig kjove og stormsvaler, og man kan tillige om foråret i mere begrænset omfang opleve arter som sule, ride og mallemuk.

Annonce

advertisement