Hvis man finder sæler og hvaler?

Hvad gør man hvis man finder sæler og hvaler?

Ser eller finder man en syg eller svækket sæl / hval, lad dyret ligge, og kontakt
den nærmeste lokale enhed under Naturstyrelsen eller
Fiskeri- og Søfartsmuseet på telefon 76 12 20 00.

Forladte sælunger (hylere)

I Danmark føder de spættede sæler deres unger i juni og juli måned og man kan derfor i disse måneder opleve, at der ligger sælunger på stranden. Det er helt normalt.

Sælhunnerne kravler på land for at føde sin unge. Når mødrene er ude og finde fisk lade de ungerne vente på stranden. Det er derfor meget vigtigt at man holder afstand, og på intet tidspunkt rører ungerne, ellers risikerer man at mødrene ikke kommer tilbage.

Det kan være lidt hårdt for ungen at blive efterladt af moderen, og derfor kan man opleve at sælungerne hyler, men det betyder ikke nødvendigvis, at moderen er forsvundet. Når sælungen bliver ladt i fred, er der god mulighed for at moder og unge atter finder hinanden igen.

I sensommeren, hen på efteråret, når moderen frigør sælungerne, og de skal lære at klare sig selv, er det ofte en hård og kritisk periode for mange af dem.

Der er mange faktorer der kan spille ind i forhold til de unge sælers chancer for at blive gode til at finde føden, og dermed overleve det første år af deres liv.

F.eks. kan dårligt vejr og oprørt hav i dage- eller ugevis nedsætte de urutinerede jægeres succes i jagten på fisk og medføre, at sælungerne bliver svækkede og har behov for at gå på land for at samle kræfter.

Sælungerne kan tære på deres fedtreserver, men der kan desværre også være tilfælde hvor sælungerne er kommet så dårligt fra starten, at de er blevet så afkræftede, at de næsten ikke kan klare sig.

I begge situationer har sælungerne behov for at være i fred, og det er derfor, som gæster på stranden, den enkeltes ansvar at tage det nødvendige hensyn. For det er når mennesker og hunde kommer for tæt på, at det koster den afkræftede sælunge energi. Især hvis den bliver jaget i vandet kan det være skæbnesvangert for en udmattet sælungens overlevelse.

Hvis sælungen ligger samme sted på stranden i mere end et døgn, kan den dog godt være forladt. Kontakt den nærmeste lokale enhed under Naturstyrelsen – eller Fiskeri- og Søfartsmuseet på telefon 76 12 20 00.

Syge og sårede havpattedyr

Hvis man finder et havpattedyr der har tydelige sår eller er sygt, skal man kontakte den nærmeste lokale enhed under Naturstyrelsen – eller Fiskeri- og Søfartsmuseet på telefon 76 12 20 00 der vil vurdere det videre forløb, og samtidig sikre de rette myndigheder kontaktes.

Som udgangspunkt er det bedste at holde afstand til dyret, for ikke at stresse dyret yderligere. Hvis en hval ligger på stranden er det oftest en grund til det. Da dyret højst sandsynlig er meget svagt, er det bedste man kan gøre at lade dyret ligge og kontakter den nærmeste lokale enhed under Naturstyrelsen – eller Fiskeri- og Søfartsmuseet på telefon 76 12 20 00.

Døde havpattedyr

Finder man et dødt dyr på stranden, skal man lade det ligge, og kontakte den nærmeste lokale enhed under Naturstyrelsen – eller Fiskeri- og Søfartsmuseet på telefon 76 12 20 00 der sikre de rette myndigheder kontaktes.

Opdager man et større dødt havpattedyr på stranden, som f.eks. barde- eller tandhvaler, skal man kontakte den nærmeste lokale enhed under Naturstyrelsen – eller Fiskeri- og Søfartsmuseet på telefon 76 12 20 00, der vil sikre den videre procedurer i henhold til Naturstyrelsens beredskab der gør det muligt at forebygge eller overvåge en situation under udvikling, og iværksætte de nødvendige foranstaltninger således syge, strandede eller olieforurenede dyr ikke lider unødigt.

Når der kan opleves flere døde sæler ved strandene om sommeren skyldes det de stigende vandtemperaturer. De højere temperaturer får de døde sælers maveindhold til at gære, hvilket bringer sælerne op til overfladen og ind på stranden. Derfor vil man også typisk kunne finde flere døde sæler på stranden om sommeren end om vinteren.

 

Indgår i fødekæden

Det er vigtigt at være opmærksom på, at mindre døde havpattedyr ofte efterlades på stranden, og får lov til at indgå i naturens fødekæde hvor andre dyr får glæde af dem.

Larver og maddiker i f.eks. døde sæler eller marsvin er god føde til både fugle og fisk, der igen kan være byttedyr for eksempelvis rovfugle som havørne, hvilke tit bygger reder langs kysterne.

I tilfælde af særligt mange døde havpattedyr i det samme område kan man kontakte den nærmeste lokale enhed under Naturstyrelsen – eller Fiskeri- og Søfartsmuseet på telefon 76 12 20 00, som herefter sikre bortskaffelse af døde dyr.