STRANDINGSGODS

TAK

Foreningen af strandfogeder langs den jyske vestkyst vil gerne endnu engang udtrykke vores dybeste taknemmelighed for alle frivilliges indsats med at rydde op efter den ulykkelige hændelse, hvor Maersk mistede 46 containere ud for den nordjyske vestkyst.

Det har været en imponerende indsats, som har vist et kæmpe engagement fra jer alle. Vi er dybt taknemmelige over jeres vilje til at hjælpe havet, stranden og lokalsamfundet med at komme sig over den ulykkelige hændelse.

Andreas Mogensen Rasmussen, Bjarne Godske Andersen, Bent Pristed og Thomas Duurloo

Strandfoged, Bulbjerg, Tranum Strand, Saltum / Grønhøj og Rødhus / Blokhus Strandlen

STRANDRENSNING OG AFFALDSOPSAMLING FORELØBIG AFSLUTTET

torsdag den 28. december.

Efter en målrettet og effektiv indsats kunne Bejstrup Maskinstation i dag, den 28. december 2023, færdiggøre strandrensning og affaldsoprydning af den foreløbige stranding fra de forliste 46 Maersk containere.

I samarbejde med Jammerbugt Kommune Miljø og Plan, Beredskabsstyrelsen og frivillige, arbejdes der fortsat i klitterne på affaldsoprydning efter rester fra strandingsgodset.

På nuværende tidspunkt er rester fra strandingsgods i klitterne konstateret indenfor begrænsede områder ved Rødhus, Tranum Strand og Bulbjerg. Det forventes af resterne i klitterne vil være fjernet i løbet af de næste dage.

Miljøminister Magnus Heunicke oplyser efter møde med Maersk, at de resterende 42 Maersk containere er sunket til havets bund. Maersk og Miljøministeriet vurderer derfor, at der fortsat er risiko for flere strandinger.

Handlingsplanen der er udarbejdet i samarbejde med Maersk har taget højde for der er risiko for flere standinger. Der er derfor indgået aftale med Bejstrup Maskinstation som kan indsættes samtidig med evt. flere stranding konstateres.