STRANDINGSGODS

STRANDRENSNING OG AFFALDSOPSAMLING

fra 27. december 2023

I forlængelse af rigtig godt og konstruktivt møde den 26. december 2023, mellem Maersk, Jammerbugt Kommune og strandfogeder fra Bulbjerg til Nr. Lyngby strandlen, er der i samarbejde med Maersk udarbejdet handlingsplan, og samtidig truffet aftale med Bejstrup Maskinstation A/S.

Bejstrup Maskinstation A/S begynder strandrensning og affaldsopsamling onsdag den 27. december.

Efter opstartsmøde mellem strandfoged Andreas Mogensen Rasmussen og Bejstrup Maskinstation A/S den 27. december 2023, er det aftalt at Bejstrup strandrensere og affaldsopsamlere begynder arbejdet på alle nedenstående strandlen fra ca. kl. 12 den 27. december 2023.

  • Bulbjerg strand fra vest mod nord
  • Slettestrand mod Nord og Syd
  • Blokhus mod Nord til Nr. Lyngby
  • Blokhus mod syd til Rødhus

VIGTIGT!

Det er derfor vigtigt at gøre opmærksom på, at strandgæster på ovenstående strandlen skal være særlig opmærksomme på der kører både strandrensere og affaldsopsamlere på alle ovenstående strandlene fra middag den 27. december 2023, og frem til strandingsgodset er fjernet.

Efter stormen den 25. december er der også fundet strandingsgods fra Maersk containerne ved Hirtshals mod Skagen. I samarbejde med strandfoged lokalformand i Hirtshals – Skagen, Ole Christoffersen, er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at strandfogederne selv vil kunne håndtere affaldsopsamling fra Hirtshals mod Skagen.

Hvis vind og strømninger ændre på hvor strandingsgodset strander, er der desuden i samarbejde med Maersk truffet aftale om at Bejstrup Maskinstation A/S løbende udvider området for strandrensning og affaldsopsamling, efter strandfoged Andreas Mogensen Rasmussen løbende anvisninger.

Yderligere informationer om strandfoged og Maersk samarbejde vedr. strandrensning og affaldsopsamling  vil løbende blive gjort tilgængelig her på strandfoged.dk