STRANDINGSGODS

Da stormen Knud gik i land på stranden i Blokhus, blev det skæbnesvangert for ejerne af de hvide badehuse. Vindretningen fra sydvest greb husene og væltede dem rundt imellem hinanden.

Strandfoged Keld K. Sørensen vurderer at mellem halvdelen og en tredjedel af badehusene er total ødelagte mens de øvrige huse står eller ligger spredt og stærkt beskadiget på stranden.

Keld K. Sørensen

Strandfoged, Blokhus

Stormen Knud raserede badehusene i Blokhus

Da stormen Knud gik i land på stranden i Blokhus, blev det skæbnesvangert for ejerne af de hvide badehuse. Vindretningen fra sydvest greb husene og væltede dem rundt imellem hinanden.

Strandfoged Keld K. Sørensen vurderer at mellem halvdelen og en tredjedel af badehusene er total ødelagte mens de øvrige huse står eller ligger spredt og stærkt beskadiget på stranden.

I Blokhus er det kun 47 badehuse der har fået tilladelse til at blive opstillet på stranden. Et af kravene er, at badehusene skal være fjernet inden 1. oktober. Men det gode vejr, og sensommer, har betydet, at kun seks ejere har fået deres badehuse i vinterhi. Der stod altså 41 huse, da stormen Knud kom forbi fredag aften den 21. september 2018.

Da Keld K. Sørensen lørdag formiddag var på stranden, lå husene stadig badet i vand. Blæsten havde presset havvandet helt op til klitkanten hvilket gjorde det umuligt at køre på den normalt brede strand.

Søndag den 23. september beretter Keld K. Sørensen at vandstanden nu gør det muligt for badehusejerne at komme til deres badehus for at besigtige skaderne, og få tømt husene for indhold.