Strandfoged

IMPONERENDE JUBILÆUM – 60 ÅR SOM STRANDFOGED

Det er ikke hver dag, vi hører om et 60-års jubilæum her hos os – men ikke desto mindre er det den milepæl, som vi for nylig kunne markere og fejre for strandfoged Otto Ottosen.

Det var helt tilbage i år 1962, at han blev udnævnt som strandfoged, og han er en af de sidste strandfogeder, der har fået sin udnævnelse bekendtgjort af sognefogeden ved et kirkestævne.

Otto Ottosen overtog hvervet fra sin far og bedstefar og får i dag af og til hjælp med at holde opsyn med lenet fra sin søn, som også er strandfoged.

Med 60 års erfaringer, ja, så er der lidt af hvert at huske tilbage på:
Hvis vi siger 1992, tænker de fleste af os nok på en helt bestemt sportspræstation – men for Otto Ottosen skete der også noget andet historisk, dog mindre festligt: Det var nemlig året, hvor et stort russisk olieskib drev i land ved den jyske vestkyst.

Heller ikke dengang var det hverdagskost, og for Otto Ottosen er det en af de mere specielle opgaver, han kan huske tilbage på.

En anden og mindst ligeså atypisk hændelse fandt sted i 1972, hvor en pram på op mod 90 meter havde revet sig løs fra en boreplatform og var drevet i land. Heller ikke den slags hændelser er blandt de faste arbejdsopgaver for en strandfoged, der ellers mest er beskæftiget med at holde opsyn med stranden og opsamle tømmer, bøjer, surf-brædder eller andet ilanddrevet gods.

Et stort tillykke med det imponerende jubilæum skal der herfra lyde til Otto Ottosen.

Midt- og Vestjyllands Politi