Strandfoged organisationen

Strandfogedskilt BilDer er ingen instrukser for en strandfoged, det er alene intuitionen han følger. Derudover er der strandingsloven, der tidligere gav strandfogeden retningslinjer, men den er fra 1895 og bruges ikke i dag.

Det har været på tale at ophæve strandingsloven og i stedet erstatte den med hittegodsloven, men det er der ikke taget endelig stilling til endnu.

Det er med andre ord ikke lønnen der er attraktiv men alene idealismen ved at være en del af beskyttelse ad den danske vestkyst.

Udover vederlaget er der bjærgningsløn for særlige værdigenstande, f.eks. surfbrædder, u-båd, redningsflåde m.v., samt andel af salget ved forstrandsauktioner, når der er noget at sælge.

Strandfoged fordeling

Der er i dag 125 strandfogeder, fordelt på ca. 300 km kyststrækning, fra Skallingen i syd (Esbjerg), op over Skagen til Frederikshavn, tidligere syv politikredse, i dag tre politiregioner. Strandlenenes længder er meget forskellige lige fra ca. 2 km til 12-15 km.

Strandfogederne er organiseret i ”Foreningen af strandfogeder langs den jyske vestkyst” Den er opdelt i de ”gamle” syv politikredse.

Repræsentanter fra hver politikreds

Hovedforeningen består af to strandfoged repræsentanter fra hver politikreds og daværende politimester fra hver kreds, nu repræsentanter fra de nye politiregioner i alt 4-5 repræsentanter.

Hvert år afholdes repræsentantskabsmøde i september måned, hvor politiet fra de nye regioner med ledsager, sammen med strandfogeder med ledsager deltager. Det går på skift mellem politiregionerne hvert år.