Hvad laver en strandfoged?

Strandfogedskilt

En strandfoged er ansat af politiet i den politikreds hvor Strandfogeden har sit strandlen. Et strandlen er det område af stranden som Strandfogeden skal holde tilsyn med.

Den primære opgave for en strandfoged er tilsyn med stranden, bjergning af strandingsgods der har værdi, f. eks tømmer, tøj, surfbrædder og andet vraggods.

Den sekundære opgave er rapportering af hærværk på skilte og andet, olieforurening af strand, sæler og fugle.

Særlig meget affald om foråret og i turistsæsonen meldes til kommunen, som forestår oprensningen. Der er flere steder hvor strandfogeden har aftale med kommunen om at han udfører strandrensning mod aftalt betaling.

 

Strandfogedens ansvar

En strandfoged er ansvarlig for det strandlen han har fået tildelt og har pligt til at bjærge værdier, anmelde usædvanlige hændelser til pågældende myndighed og i øvrigt stå til rådighed for politiet, hvor det påkræves.

En strandfoged har ligeledes pligt til at føre protokol over bjærget gods, indrapportere til politiet en gang om året, arrangere og gennemføre forstrands auktioner efter behov.

En strandfoged er en idealist som elsker stranden, havet og klitterne og føler sig forenet med naturen og de voldsomme kræfter der dominerer, især langs den jyske vestkyst.

Strandfogeden i dag

En strandfoged var i gamle dage ofte klitbonde med meget dårligt sandjord, eller fisker, som kunne tjene en ekstra skilling ved bjærgning, efter skibsforlis, af inddrevet gods og træ, som han solgte lokalt eller til en opkøber. Der var således rift om strandingsgodset for at skaffe sig ekstra indtægter.

I dag er en strandfoged ikke automatisk nedarvet fra far til søn eller datter, men kommer fra vidt forskellige samfundslag, dyrlæge, IT ekspert, arkitekt, guldsmed, klit- og skovfogeder, gårdmænd osv.