STRANDFOGEDENS ARBEJDE

Hvad laver en Strandfoged?

Læs mere

Havet

Få mere viden om havet vest for Jylland

Læs mere

Kysten

Få mere viden om landet langs den jyske vestkyst

Læs mere

Strandingsgods

15 meter lang hval skyllet i land i Blokhus

Læs mere

Havet

Læs mere

Kysten

Læs mere

Strandingsgods

Læs mere

STRANDFOGEDER LANGS DEN JYSKE VESTKYST

Nordjylland

Nordjylland

Midt- og Vestjylland

Midt- og Vestjylland

Syd- og Sønderjylland

Syd- og Sønderjylland

Strandfogeder langs den jyske vestkyst organisation

Det er Folketinget, der vedtager lovene og dermed sætter rammerne for Strandfogeders arbejde.
Strandfogeden hører til under Politiet, og er dermed også justitsministerens ansvars­område.

Kontakt

7 + 7 =