• Strandfoged
    •  
      Strandfoged
  • Sønderjylland
  • MIdt- og Vestjylland
  • Nordjylland
  • Om Strandfogeden

Lør08292015

Last update09:39:48 AM

Back Du er her: Home

Hvad laver en strandfoged?

StrandfogedEn strandfoged er ansat af politiet i den politikreds hvor Strandfogeden har sit strandlen. Et strandlen er det område af stranden som Strandfogeden skal holde tilsyn med.

Den primære opgave for en strandfoged er tilsyn med stranden, bjergning af strandingsgods der har værdi, f. eks tømmer, tøj, surfbrædder og andet vraggods.

Læs mere...

Strandfoged organisationen

StrandingsgodsDer er ingen instrukser for en strandfoged, det er alene intuitionen han følger. Derudover er der strandingsloven, der tidligere gav strandfogeden retningslinjer, men den er fra 1895 og bruges ikke i dag.

Læs mere...

Bekendtgørelse af strandingsloven

StrandingslovHerved bekendtgøres lov nr. 103 af 10. april 1895, strandingslov, med de ændringer, der følger af lov nr. 85 af 30. april 1909, lov nr. 153 af 31. marts 1928, lov nr. 213 af 4. juni 1965 og lov nr. 175 af 30. april 1969.

Læs mere...

Strandfogederne bevares

StrandingsgodsDer har været arbejdet meget med at bevare strandfogederne. Repræsentanter fra politiet og strandfogederne har arbejdet med argumenter for bevarelsen, og sendt dem til Justitsministeren.

Læs mere...

Underkategorier